Wijkproject Sluizeken-Tolhuis-Ham

Victoria Deluxe

© Victoria Deluxe © Victoria Deluxe
2008

Sinds enkele jaren investeert de sociaalartistieke organisatie Victoria Deluxe sterk in de ontwikkeling van het atelier Autonome Beeldvorming. Enerzijds door het audiovisuele medium te integreren in de sociaalartistieke praktijk. Anderzijds door open te staan en gericht te zoeken naar makers uit België en andere landen die door hun werk de praktijk van Victoria Deluxe inspireren en die ze op onze beurt willen ondersteunen.
Binnen het atelier Autonome Beeldvorming geeft Victoria Deluxe participanten de kans om vanuit hun perspectief en leefwereld beeldmateriaal te ontwikkelen. Door de participanten zelf te leren filmen en monteren en te stimuleren om van elkaar te leren, ontstaat een proces waarbij de deelnemers meer greep op hun eigen leven ervaren, meer geloof hebben in het eigen kunnen en in het maken van een verschil. Victoria Deluxe wil hiermee onze complexe werkelijkheid op een andere manier in beeld brengen. Via multimediale installaties en interventies wordt dit materiaal duurzaam zichtbaar gemaakt in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. Via video, fotografie, audio en verhalen wordt het samenleven in de wijk, haar geschiedenis, heden en toekomst verbeeld. In deze wijkprojecten kruist de wereld die zich binnenshuis afspeelt met de publieke ruimte van de buurt.
Victora Deluxe poogt vanuit een gelaagde manier over de wijk na te denken en waakzaam te zijn voor stereotype benaderingen. Deze keuze resulteerde in een etnografische manier van werken: ze trokken de wijk in gedurende een lange periode op zoek naar verhalen en beelden die iets over de complexiteit en de eigenheid van de wijk vertellen.

Het eindresultaat van dit tweejarig sociaal artistiek wijkproject Sluizeken-Tolhuis-Ham was een tentoonstelling in mei 2011. Hierin was een grote hoeveelheid interviews en observaties te zien, maar ook films waar wijkbewoners zelf de camera hanteerden en bewerkten binnen het atelier Autonome Beeldvorming. Tijdens de tentoonstelling werd de documentaire 'Iets korter alstublieft' van filmmaker Brecht Vanhoenacker gelanceerd. Waar in de intimiteit van het kapsalon kleine dagelijkse verhalen iets groots over het leven vertellen. Op de tentoonstelling was ook een portrettenreeks te zien van fotografe Evy Menschaert over de handelaars in de wijk. De fotoreeks ‘Een Ander Licht’ past in het kader van de projectlijn 'Creëer je wijk!' waar kinderen van de lagere scholen De Mozaïek, De Triangel en Sint-Salvator enthousiast zelf hun foto's maakten, onder begeleiding van fotograaf Eduardo Tardaguila.

blog comments powered by Disqus
Please upgrade your web browser now. Internet Explorer 6 & 7 is no longer supported.>