Tele-Vecindario

Iñigo Manglano-Ovalle

© Iñigo Manglano-Ovalle
1992

Tele-Vecindario betekent zoveel als Wijk-TV. Dit project kaderde binnen het programma Culture in Action van organisatie Sculpture Chicago waarbij geselecteerde kunstenaars samenwerkten met specifieke bevolkingsgroepen. Kunstenaar Iñigo Manglano-Ovalle wou een wijk, die gedomineerd werd door straatbendes, terugeisen en transformeren.
Een 'block party' van 75 videomonitors werd in de publieke ruimte geplaatst; op straat, in voortuinen,... (Een block party is een straatfeest waarbij een heel stratenblok afgezet wordt voor verkeer.) Op deze monitors waren videodialogen te zien, gemaakt door Latino jongeren van vier rivaliserende bendes. Ze interviewden bewoners over thema's zoals gentrificatie, rassen en bendes.
Elektriciteit werd geleverd vanuit de huizen van buurtbewoners. Op die manier werd een groot deel van de buurt en haar diverse bewoners geëngageerd.
Dit werd een duurzaam initiatief dat actief bleef en sindsdien een jaarlijkse 'block party' houdt.

In zijn artikel "The Artist as Ethnographer" (1996) wijst Hal Foster op het gevaar om kunstenaars in te zetten voor doeleinden zoals straathoekwerk. Hij gaf daarbij het Culture in Action programma als voorbeeld.
Iñigo Manglano-Ovalle zei zelf over zijn rol als kunstenaar in dit project: “Artists don’t kick-start culture; it’s a shared process… The intention of the project was not to organize, but to channel and illuminate the vitality of the community’s own organizational structures. My hope was that collaboration in the project would prove to be beneficial to participating individuals and groups.”

blog comments powered by Disqus
Please upgrade your web browser now. Internet Explorer 6 & 7 is no longer supported.>