Media Barrios

Voices Beyond Walls

© Voices Beyond Walls
2009

Media Barrios is een initiatief van het collectief Voices Beyond Walls en gebruikt nieuwe media als hefboom voor stedelijke vernieuwing in Jeruzalem. Deze vernieuwing focust op culturele expressie, sociale cohesie, economische ontwikkeling en creatief activisme in de regio.
Ze ontwikkelingen gemeenschapscentra rond kunst & nieuwe media (Media Barrios) in verarmde gebieden van Oost-Jeruzalem en in wijken die afgesneden zijn van de stad door de afscheidingsmuur. De bedoeling is om deze centra te verbinden met andere kunstinitiatieven in Israël-Palestina en het Midden-Oosten. De eerste centra werden opgericht in de wijk Kafr Aqab en het vluchtelingenkamp Shu’fat.
Media Barrios organiseert workshops, trainingen, festivals, tentoonstellingen, publieke performances en online fora. Het project wordt gesponsord door het MIT Jerusalem 2050 project.

blog comments powered by Disqus
Please upgrade your web browser now. Internet Explorer 6 & 7 is no longer supported.>