Laboratorium De Verstedelijking

Stichting 75+NAP

© 75+NAP
2010

In de zomer van 2010 organiseerde Stichting 75+NAP (initiatief van beeldend kunstenaars Hugo Lammerink en Fred Schurink) een experimenteel laboratorium. Vijf multidisciplinaire duo's van (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen, sociologen en kunstenaars werkten aan de verstedelijking van een braakliggend stuk grond van 340m2 in Rotterdam. Op schaal 1:100 reageerden de koppels gedurende een week op de ingrepen van de koppels die hen voorgingen. Gegeven is een rivier die door het landschap snijdt en eindigt in een delta; aan de rivier ligt een klein dorp. Deelnemers van Experiment #1 waren: WHIM architecture, Frank Havermans, Lola Landscape Architects, Floris Schiferli & Roos Marijn Limburg, Anne Hemker - Stadstij, Matthijs Bosman & Maze de Boer, Observatorium, Christine Saalfeld, Audrey Coert – Land-made en Ronald van der Meijs.

Stichting 75+NAP zoekt in dit laboratorium naar een nieuwe aanpak voor de onophoudelijke verstedelijking van Nederland. Door interdisciplinaire uitwisseling van kennis tussen vakgebieden die zich met ruimtelijke ontwikkeling bezighouden wil het laboratorium d.m.v. experimenten de conventionele denkwijzen doorbreken.
Het initiatief benutte gedurende 6 weken een braakland, dat ingesloten lag tussen een stadspark en een snelweg, om het debat te voeren rond hoe we op een andere manier aan stadsontwikkeling kunnen doen en welke creatieve mogelijkheden er zijn om om te gaan met de onophoudelijke stedelijke groei. Het gehele proces werd door de Wijde blik producties en Rott front vastgelegd en verwerkt in een kortfilm.

blog comments powered by Disqus
Please upgrade your web browser now. Internet Explorer 6 & 7 is no longer supported.>