Kalender 09

Benjamin Verdonck

© Benjamin Verdonck © Mark Rietveld © Iwan Van Vlierberghe © KMSK © Joris Casaer
2009

Benjamin Verdonck maakte een jaar lang artistieke interventies in Antwerpen. Tussen 3 januari 2009 en 2 januari 2010 vonden een honderdtal onaangekondigde acties plaats in de stad Antwerpen, zowel in het centrum als in de rand van de stad.

Kalender 09 was een werk in de tijd. Door de eeuwen heen ontwierp de mens talloze kalenders. Hij tracht de tijd te beheersen door die op te delen, te benoemen en betekenis te geven.
De interventies werden geënt op vertrouwde feestdagen, naamdagen en gedenkdagen, maar evengoed waren het directe reacties op gebeurtenissen uit de actualiteit. Net zo belangrijk als de acties zelf, was datgene wat ze in gang zetten: een netwerp van gesprekken, geruchten en fabels dat zich vertakte onder de huid van de stad.

Kalender 09 was een reeks van evenwichtsoefeningen tussen artistieke autonomie en maatschappelijke betrokkenheid: hoe kan je op een heel snelle en directe manier reageren op wat er zich afspeelt in je stad en in de wereld? Hoe bewaak je daarbij je onafhankelijkheid als kunstenaar? Het gegeven ‘tijd’ heeft die zoektocht vorm en structuur gegeven. De acties verhielden zich er op uiteenlopende manieren toe. Nu eens waren het commentaren op traditionele – en niet zelden gecommercialiseerde – feestdagen (Kerstmis, Carnaval, Halloween), dan weer directe reacties op globale of lokale nieuwsfeiten (de inauguratie van Barack Obama, de Belgische asielcrisis, de volksraadpleging in verband met de Oosterweelverbinding). Sommige interventies (zoals de moestuin op het Zuid) verhielden zich tot de ‘trage tijd’ van de seizoenen.

Onder de noemer 'iedereen kalender' konden stadsbewoners en geïnteresseerden deelnemen aan het project. Het hele Kalenderproject werd na afloop vertaald naar de zaal: Kalender / Zwart was een reeks theatervoorstellingen, Kalender / Wit een tentoonstelling in MuHKA.

blog comments powered by Disqus
Please upgrade your web browser now. Internet Explorer 6 & 7 is no longer supported.>