Jonction

Recyclart
CONGRES

© Congres / Recyclart
2012

Het multidisciplinaire project Jonction ent zich specifiek op de Brusselse Noord-Zuidverbinding. Tussen het Noord- en het Zuidstation doorkruisen sinds 1952 zes spoorlijnen het hart van Brussel. Deze ondergrondse verbinding is nog steeds makkelijk herkenbaar aan de oppervlakte: de Keizer- en Pachecolaan kerven een lang litteken doorheen de stad, op één lijn staan enkel kantoorgebouwen en gebouwen van de administratie. Voor de bouw ervan werden diverse huizen, pleinen, straten en wijken afgebroken.
Vandaag is de verbinding verzadigd. De NMBS wil de capaciteit verhogen en zal daartoe binnenkort beslissingen nemen.

De verbinding is echter niet zomaar een technisch probleem. Met de renovatie ervan dringt ook de mobiliteitsproblematiek in Brussel en haar impact op de stad zich op. Jonction, geruggensteund door de vzw’s CONGRES en Recyclart, werd in het leven geroepen om Brusselaars de kans te geven deel te nemen in het beslissingsproces rond deze verbinding.
Twee jaar lang (2012-2013) zal een werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van Recyclart, Congres, bMa (Bouwmeester voor het Brussels Gewest) en verantwoordelijken van ATO (het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling), diverse lezingen, debatten, artistieke residenties, films, publieke kunstwerken en publicaties maken rond de Brusselse Noord-Zuidverbinding.
Jonction wil Brusselaars, politieke verantwoordelijken, NMBS, toeristen en pendelaars bewust maken van de talrijke uitdagingen die de verbinding stelt, zowel voor vandaag als voor de toekomst.

blog comments powered by Disqus
Please upgrade your web browser now. Internet Explorer 6 & 7 is no longer supported.>