FreeLiving

Comité Nie Pleuje
Fou de Coudre

© FreeLiving
2008

'Een ruime keus voor elke beurs'.
Onder deze slogan lanceerde het hoax-bedrijf FreeLiving het vernieuwend woonconcept Vrijwonen. Vrijwonen bestaat uit het betrekken van ongebruikte gebouwen of publieke ruimtes. Freeliving bemiddelt tussen mensen op zoek naar een woonplaats en eigenaars van leegstaand onroerend goed of van publieke ruimte. Via de website www.freeliving.be kunnen vragers en aanbieders elkaar vinden. Freeliving voerde een reclamecampagne in Gent, bracht immoborden aan op leegstaande huizen en onder bruggen, en bood Hotspots aan voor electriciteit, water en voedselbedeling. Het bedrijf blijkt achteraf een stunt van Gentse creatieve actievoerders onder de naam Comité Nie Pleuje, in samenwerking met Fou de Coudre, TiensTiens, Actie Betaalbaar Wonen en verschillende vluchtingenondersteuningsgroepen.

De actie FreeLiving legt de vinger op de nood aan kwalitatieve huisvesting, sociale woningen en waardige opvangmogelijkheden voor mensen die in de marge geduwd worden. Het initiatief kan gelezen worden als een aanklacht en een poging het debat rond woonbeleid en de hoge huurprijzen aan te zwengelen.

blog comments powered by Disqus
Please upgrade your web browser now. Internet Explorer 6 & 7 is no longer supported.>