Festival Kanal

Platform Kanal

© Platform Kanal © Emilio López-Menchero © Platform Kanal
2010

Festival Kanal is een tweejaarlijks festival in de Brusselse kanaalwijken.

De projecten van Festival Kanal zijn artistiek divers en onderzoeken zowel culturele, sociale, politieke als historische kwesties. De wijken rondom het kanaal worden meer en meer deel van het stadscentrum, dat langzaam maar zeker verschuift naar het westen. De veranderingen zijn al langer bezig of staan op til : straten worden vernieuwd, bouwplannen uitgetekend en nieuwe projecten opgestart. Tezelfdertijd groeit de kloof tussen arm en rijk, tussen mensen mét en mensen zonder diploma’s of werk. Toch is dit Brussel op zijn best met een ongeziene dosis energie, creativiteit en levenslust door een mix van een groot aantal verschillende mensen, talen, geuren, kleuren.. en jongeren. Helaas krijgt deze krachtige melange niet altijd de kansen die ze verdient. Daarom het tweejaarlijkse FESTIVAL KANAL. In 2010 ging een eerste editie door, die kan gezien worden als een laboratorium ter voorbereiding van drie grotere edities in 2012, 2014 en 2016 met grotere ambities en een groter netwerk van partners. Deelprojecten waren het colloquium Exploring Common Space, urban installations & performances, allerlei soorten wandelingen (Walks) en een muzikaal parcours.
Festival Kanal vertrekt vanuit de brede oriëntatie van het Platform Kanal. Dat betekent dat de samenwerkingsstructuur zich zeer breed oriënteert: multidisciplinair, intersectorieel en intercultureel.

In het kader van Festival Kanal 2010 was er onder meer de fototentoonstelling Foto Kanal: "je suis le plus beau du quartier".
Stadsfotograaf Kurt Deruyter dompelde zich onder in de realiteit van de kanaalwijken en meer specifiek in de leefwereld van de zogezegd 'verloren generatie'. Dit leverde boeiende portretten op van jongeren die proberen hoopvol naar de toekomst te kijken. Een 30-tal beelden worden monumentaal tentoongesteld in de openbare ruimte langs het kanaal van Redersplein tot Slachthuis van Anderlecht. Een ontdekkingsparcours van fiere jonge “Kanaalenaars”. PT architecten zorgden voor een aangepaste stedelijke scenografie.
Foto Kanal was een project van het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest & Platform Kanal. (EFRO project van Stadsmarketing)

blog comments powered by Disqus
Please upgrade your web browser now. Internet Explorer 6 & 7 is no longer supported.>