Reality Properties: Fake Estates

Gordon Matta-Clark

© Gordon Matta-Clark © Gordon Matta-Clark
1973

Begin jaren zeventig merkte Gordon Matta-Clark op dat de stad New York soms zogenaamde gutter spaces veilde. Deze ongewenste restpercelen vielen buiten de typisch Amerikaanse gridplanning en werden voor een spotprijs te koop aangeboden omdat ze ontoegankelijk en onbruikbaar zijn.
Matta-Clark kocht 15 zulke fake estates op in NYC: 14 in Queens, 1 in Staten Island. Hij verzamelde kaarten, aktes, foto's en allerhande documentatie over zijn eigendommen. Hij vertelde en schreef erover. Hij plande er tot slot enkele 'anarchitecturale' interventies.

Maar in 1978 sterft Matta-Clark op 35-jarige leeftijd, zonder deze plannen te realiseren. De gutter spaces worden terug eigendom van de stad. Pas begin jaren negentig ontdekt men het archiefmateriaal over dit project. Fake estates wordt bekend als een van Matta-Clark's projecten die de draak steekt met de Amerikaanse droom van eigendom.

blog comments powered by Disqus
Please upgrade your web browser now. Internet Explorer 6 & 7 is no longer supported.>