Encounters Shop

Encounters

© Encounters © Encounters
2003

Het collectief Encounters zet verschillende participatieve artistieke projecten en initiatieven op touw.

Een van hun werkvormen zijn ‘encounters shops’. Men houdt tijdelijk residentie in een ongebruikte winkelruimte waarin met bewoners en bezoekers artistiek werk wordt gemaakt waarin thema’s van de mensen, de plaats en de gemeenschap worden verkend, aan de hand van performance, film, fotografie, beeldende kunst en tekst. De winkel wordt zo een creatieve en interactieve ontmoetings- en toonruimte. Workshops en shops zijn vaak gesitueerd in een wijk of stadsdeel waar stadsvernieuwing of regeneratie voor grote veranderingen zorgt. Deze context is vaak onderwerp van processen. Encounters take up residence in disused shops working with local people and visitors to create multi authored artworks exploring the themes of people, place and community.
Encounters creëert imaginaire ruimtes en processen opdat mensen hun verhouding kunnen exploreren met zichzelf, elkaar, waar ze leven en de wijdere wereld. Men specialiseert zich in het ontwerpen en aanleveren van participatieve artistieke projecten en interventies op maat die creativiteit, dialoog en uitwisseling tussen mensen van alle leeftijden en culturen bevorderen.

"In arts, education, community, environmental and regeneration contexts, we reconnect people to their own imaginative and instinctive power to shift how they see the world and their place within it."
"We offer creative, participatory processes that enable people to explore new stories to live by on individual, local, city wide and global levels. These stories are then retold to a wider community through exhibitions, public art, performance, publications and uniquely tailor-made events."
"Encounters artists reach members of the community simply by listening. They create art by allowing people a place to come to, a place to talk about our lives and our world”
Dahlia, (local Sheffield resident)

blog comments powered by Disqus
Please upgrade your web browser now. Internet Explorer 6 & 7 is no longer supported.>