De Site

Rocsa
Samenlevingsopbouw Gent

© rocsa © Katrijn Respeel
2007

De Site is een 10.000 m2 groot braakliggend terrein langs de Gentse Gasmeterlaan, waar voorheen een fabriek van Alcatel-Bell gevestigd was. In afwachting van sanering en verkaveling werd het terrein in gebruik genomen als ‘creatieve ontmoetingsplek’. Deze tijdelijke invulling was een primeur voor Gent. Het resulteerde in een samenwerking tussen buurtbewoners en -organisaties, stadsdiensten, sociale en artistieke organisaties. De Site werd opgezet voor de bewoners en gebruikers van de buurt Rabot-Blaisantvest en speelde in op de door hen gesignaleerde noden en tekorten aan groen, ruimte voor ontmoeting en recreatie. Tegelijk creëerde het een draagvlak voor het stadsvernieuwingsproject “Bruggen naar Rabot” door bewoners te betrekken via inspraak, medebeheer en creatieve en sociaal-artistieke expressie.
Op De Site vond je naast 160 volkstuintjes ook een voetbalveld, een buurtbarbecue, een kinderboerderij, beeldend atelier Transart en een kunstgras-evenementweide. Op De Site gingen verschillende evenementen en festivals door.

De Site was een project dat van 2007 tot 2010 getrokken werd door rocsa vzw, in samenwerking met de Stad Gent en Samenlevingsopbouw Gent vzw. Sedert 2011 nam Samenlevingsopbouw Gent deze trekkersrol van rocsa over.

blog comments powered by Disqus
Please upgrade your web browser now. Internet Explorer 6 & 7 is no longer supported.>