Cascoland

Fiona de Bell
Roel Schoenmakers

© Cascoland © Cascoland
2004

Cascoland bestaat sinds 2004 en is een noemer waaronder publieke ruimtes worden omgezet naar meer toegankelijke en leefbare ruimtes door middel van een diversiteit aan verschillende publieke kunstprojecten. Cascoland heeft haar basis in Amsterdam, maar werkte reeds verschillende grote projecten uitgevoerd in Nederland en Zuid-Afrika (Durban, Johannesburg, Capetown).

Cascoland is een reeks van verkennende interventies in de publieke ruimte, die de aandacht vestigen op stedelijke thema’s, mobiliteit en het gebruik van publieke ruimte vanuit een positief en creatief kader, en die bewoners, kunstenaars en organisaties wil mobiliseren actief vorm te geven aan hun publieke ruimte. Cascoland ziet publieke kunst als een belangrijk middel om publieke ruimte te ontwikkelen en te activeren. Het zijn multidisciplinaire publieke kunst projecten geïnitieerd door kunstenaars Fiona de Bell en Roel Schoenmakers. Naast deze initiatiefnemers zijn nog tal van andere kunstenaars bij de verschillende deelprojecten betrokken.

Gedeelde passie: publieke kunst als middel om publieke ruimte te activeren en ontwikkelen, Do It Yourself (DIY)
Vaak gehanteerd recept: festival met grote diversiteit aan projecten en interventies, creatief onderzoek naar nieuwe invulling van plekken in het kader van activering stadswijk


"A movable structure is not necessarily temporary. What is seemingly transitory and ephemeral, processual and only a body of images, is often, by its illusion of stability, more durable than our eroding stone monuments"
"In an attempt to activate the public function of a space through artistic interventions it can be necessary to interfere with the planned design of a public space or challenge the objectives of authorities"
"Changing the function of public space alters the way in which audiences perceive public space. By changing the rules that a function of public space dictates, these rules become visible and can be addressed."
"All it took to turn one of downtown Joburg’s no-go zones into an urban playground was a few artists and some Dutch courage."


blog comments powered by Disqus
Please upgrade your web browser now. Internet Explorer 6 & 7 is no longer supported.>