De steen van de Bloemekenswijk

Patrick Corillon

© Patrick Corillon © Patrick Corillon
2007

Op de site van de voormalige textielfabriek Filature Nouvelle Orléans (FNO), bij de Roggestraat, legt de Stad Gent het 'Bloemekenspark' aan voor de buurt. De Dienst Cultuurparticipatie wil er kunst integreren.
Luikse kunstenaar Patrick Corillon leidt samen met bewoners uit de Bloemekenswijk dit artistiek project. Bij de creatie van De Steen van de Bloemekenswijk werden buurtbewoners betrokken in het verzamelen van verhalen en fotomateriaal over de Bloemekenswijk.
De Steen zal omgeven zijn door bomen die uit barsten lijken te groeien. De bomen die uit de scheuren groeien symboliseren het leven en de vernieuwing die uit ‘gescheurde’ situaties kunnen ontstaan. Aan de hand van deze bomen met verhalen en beelden, wil Corillon de klemtoon leggen op alle hoogtepunten en feestelijkheden in de wijk. Met deze feesten wordt de aandacht gevestigd op de collectief verdedigde en gedeelde waarden. Deze verhalen zijn bewerkingen van getuigenissen, verzameld bij personen en verenigingen die hij in de wijk heeft ontmoet.

De realisatie van De Steen van de Bloemekenswijk wordt ondersteund door de Gentse Dienst Cultuurparticipatie en hangt samen met de aanleg van het Bloemekenspark, voorzien in 2012.

blog comments powered by Disqus
Please upgrade your web browser now. Internet Explorer 6 & 7 is no longer supported.>