Assurance Ambiance

Rocsa

© Sarah Oyserman © Riet Steel
2009

In navolging van de creatieve ontmoetingsplaats De Site, creëert Rocsa onder de noemer Assurance Ambiance samen met buurtbewoners en kunstenaars en buurtgebonden partners tijdelijke invullingen op braakliggende terreinen in de Gentse buurt Muide-Meulestede-Afrikalaan. Ze doet dit in nauwe samenwerking met stadsdiensten. Onder de noemer Assurance Ambiance werden verschillende initiatieven genomen. Hieronder worden twee projecten toegelicht, een project rond De Oude Dokken en de leegstaande Inter-beton-centrale en een project op Loods 21. Daarnaast is ook Straatzicht een project dat onder Assurance Ambiance ressorteert.

GENT-NOORD IN MULTI-VISIE & 3D
Voor het project Gent-Noord in Multivisie en 3D verzamelde radiomaker Lorenzo Van Loon voor Assurance Ambiance verhalen over de Oude Dokken: herinneringen, actualiteit, toekomstige, utopische invullingen en de stedelijke ruimtelijke planning. Hij voerde gesprekken met buurtbewoners, voormalige werknemers van Inter-Beton en stedelijke planners. Dit resulteerde in een mobiele, multimediale installatie: een koffertje bestaande uit een mp3-speler met een audiomontage van de gevoerde gesprekken en een viewmaster met diverse beelden van het gebied. Het werk was de realisatie van een samenwerking tussen Sarah Oyserman, Lorenzo Van Loon, Goran Grahovac en Assurance Ambiance. Een deel van de installatie werd vorm gegeven in een website waarop de verhalen kunnen worden herbeluisterd.

LOODS 21
Op de braakliggende site waar vroeger loods 21 stond, creëert Assurance Ambiance samen met kunstenaars en buurtbewoners een mobiele hang- en speelplek en een ontmoetingsruimte. De ontwikkeling van de mobiele hang- en speelplek krijgt vorm aan de hand van een participatief ontwerp- en ontwikkelingsproces onder begeleiding van ontwerper Bart Baccarne. In de loop van 2011
maakte een groep creatieve buurtbewoners een raket van een oude silo uit een nabijgelegen houthandel. Aan de realisatie van de raket Tetanus I werkten in de loop van 2011 en 2012 ook jongeren begeleid door De Werf, kleuters van Freinetschool De Loods en jongeren van vzw Jong mee.
De ontmoetingsruimte wordt een strakke houten piramidale constructie, een ontwerp van de Franse kunstenaar Nicolas Milhé. De realisatie van de piramide zal in 2012 gebeuren, in samenwerking met de buurt. Binnenin de piramide wordt een bar voorzien. Het moet een plaats worden waar allerlei activiteiten in kunnen doorgaan en waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

blog comments powered by Disqus
Please upgrade your web browser now. Internet Explorer 6 & 7 is no longer supported.>