Samenlevingsopbouw Vlaanderen

 

id
198

Samenlevingsopbouw Vlaanderen ondersteunt en versterkt het opbouwwerk en het buurtwerk.

Wij organiseren vorming, training en opleiding, doen aan onderzoek en methodiekontwikkeling, zetten themawerkingen op, verrichten beleidswerk, verspreiden informatie en documentatie en behartigen de internationale contacten.

We werken nauw samen met de acht regionale instituten. We overleggen met hen over communicatie, vorming, methodiekontwikkeling, meerjarenplanning. En we werken samen aan concrete thema's zoals wonen, maatschappelijke dienstverlening, platteland en onderwijs.

Projecten van deze maker

Please upgrade your web browser now. Internet Explorer 6 & 7 is no longer supported.>