PUM

 

id
199

Het collectief PUM is een los-vaste groep die bestaat uit mensen die wonen of werken in de buurt Maalbeek in Brussel en zin hebben om hun directe omgeving te verzorgen of te gebruiken om zichzelf te ontplooien, lokale verenigingen die zich verder willen engageren, kunstenaars die geïnspireerd zijn door deze gefragmenteerde buurt en onderzoekers met een interesse voor de specifieke geologie van de vallei, de waterhuishouding, de biodiversiteit, de geschiedenis en het patrimonium.

Na een reeks bijeenkomsten met bewoners, ambtenaren, socio-culturele organisaties, kunstenaars, wetenschappers, jongeren, … rond de vraag ‘Hoe kunnen we samen de Europawijk in Brussel herdenken?’, ontstonden een aantal micro-initiatieven die gegroepeerd werden onder de naam PUM.
Deze naam verwijst naar de achterliggende ideeën van het collectief:

P - Het gaat om een Project dat Participatief, Pluralistisch en Persoonlijk wil zijn en dit wil realiseren door de aanwezigheid (Présence) van mensen en hun eigen kleine initiatieven te laten gelden in de Leopoldswijk, ook wel gemeenzaam Europawijk genoemd. Op een braakliggend maar publiek terrein wil het collectief dingen maken, aanleren, bijleren, delen, tonen of gewoon doen. De keuze voor dit terrein is mee bepaald door het feit dat de buurvrouw ervan, deelneemster aan MAP-it #2, er al een jaar lang de strijd aanging met het zwerfvuil en er een poëzie-project had opgestart waarbij ze gedichten aan boomtakken en omheining ophing om ze te ruilen voor nieuwe gedichten met buren en voorbijgangers.
U - Het gaat daarbij expliciet om een stedelijk project (Urbain) dat de krachten wil bundelen (Union) maar dat ook een zekere Urgentie in zich draagt. De buurt is immers al veel te lang voorwerp van willekeurige stedenbouwkundige ingrepen die niet meteen ten dienste staan van de levenskwaliteit.
M - Dit alles situeert zich in de Maalbeekvallei, een overwelfde zijrivier van de Zenne. Hiermee wil het collectief ook een expliciete link leggen met de aanwezigheid van water in de stad en zoeken naar manieren om hier op een verantwoorde manier mee om te gaan.

Deze naam verwijst ook op een ironische manier naar het megalomane project voor heraanleg van de Wetstraat dat een grootschalige werf belooft voor de komende 20 jaar: het Projet Urbain Loi of PUL.

Projecten van deze maker

Please upgrade your web browser now. Internet Explorer 6 & 7 is no longer supported.>