Nucleo

 

id
15

NUCLEO vzw ontwikkelt kwaliteitsvolle en betaalbare ateliers in Gent en omgeving voor kunstenaars uit verschillende kunstdisciplines. De vzw verruimt en verdiept haar atelierwerking door de bijzondere aandacht voor de sociale omgeving, een doorgedreven artistieke vernetwerking en de nood aan productiefaciliteiten. Ze ontwikkelt een visie op atelierbeheer en -beleid in Vlaanderen en fungeert aldus als kenniscentrum voor andere organisaties en lokale overheden die ateliers willen ontwikkelen en beheren.

Projecten van deze maker

Please upgrade your web browser now. Internet Explorer 6 & 7 is no longer supported.>