Cultuurcentrum Evergem

 

id
241

Het cultuurcentrum heeft als opdracht om te werken aan cultuurspreiding, cultuurparticipatie en gemeenschapsvorming. CC Evergem bevestigt en verfijnt haar beleid in het spreiden van podiumkunsten in Evergem en de regio. Men zet kunst en cultuur in om beweging te brengen in de Evergemse gemeenschap en versterkt de maatschappelijke participatie door actieve cultuurbeleving. CC Evergem is een inspirerend Evergems Cultuurhuis met een dynamische werking en een hedendaagse kwalitatieve dienstverlening.

Met diverse sociaal-artistieke projecten (zoals ‘Zand erover!? over het Zandeken en ‘Stadsmussen in de molen van Doornzele’) worden bijkomende inspanningen gedaan om meer mensen bij cultuur te betrekken die anders niet tot in het cultuurcentrum zouden komen. Er wordt ook ingezet op ‘cultuurkansengroepen’, mensen met beperkingen door leeftijd, gezondheid, opleiding of financiële middelen, zodat ze meer mogelijkheden krijgen om deel te nemen aan cultuur. Dat kan door hen vertrouwd te maken met het bestaande aanbod en door een aanbod op maat te ontwikkelen, ook samen met andere partners.

  • website
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Projecten van deze maker

Please upgrade your web browser now. Internet Explorer 6 & 7 is no longer supported.>