urban crack


overzicht van projecten die ingrijpen op de specifieke context van een urban crack


Een urban crack is een tussenruimte in de stad. Het is een 'nutteloze' plaats die zich in tussentijd bevindt, tussen een specifiek verleden en een geplande toekomst. Een urban crack bevindt zich tussen andere ruimtes, maar toont zich als een schijnbare leegte.
Urban cracks verschijnen op verschillende plekken in de stad. Ze bevinden zich in de stadsrand, in wijken waar stadsvernieuwing gaande of gepland is of in voormalige industriegebieden. Urban cracks variëren van verlaten gebouwen tot braakliggende terreinen. Het zijn breuklijnen in het stedelijk weefsel die het functioneren van de stad uitdagen door hun ongeorganiseerde verschijning, hun wachtende status en hun aantrekking tot ongewenst gebruik.
Urban cracks dragen twee belangrijke kenmerken in zich: de gelaagdheid van verschillende historisch gegroeide betekenissen enerzijds, en de botsing van verschillende logica's anderzijds. Urban cracks zijn eerder gegroeid dan gepland. Ze tonen vaak sporen van verdwenen activiteiten en functies die zichtbaar maken hoe de stedelijke ruimte voortdurend wordt herschreven. Sociale, politieke, economische of culturele belangen strijden in deze onbestemde plekken. Stadsplanners, beleidsmakers, bewoners en projectontwikkelaars hebben allen een verschillende kijk op deze plekken en hun toekomstige bestemming.

Please upgrade your web browser now. Internet Explorer 6 & 7 is no longer supported.>