localised artistic practices

Deze databank focust op artistieke, sociaalartistieke of creatieve projecten die sterk verweven zijn met een specifieke (verstedelijkte) context.

Het doel van deze databank is het in kaart brengen van LOCALISED ARTISTIC PRACTICES: praktijken die vertrekken vanuit een specifieke plek en haar geschiedenis, toekomst, verschillende gebruiken of betekenissen. De projecten in deze databank werken in en met de context van publieke of semipublieke ruimtes. Draag bij aan deze interactieve databank door projecten toe te voegen of reacties en verhalen te delen.

Please upgrade your web browser now. Internet Explorer 6 & 7 is no longer supported.>